Księgowość

 

Księgowość nie jest Twoją mocną stroną? Tak się składa, że finanse i rachunkowość mamy w małym palcu. Oferujemy całoroczny nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, obsługę płatności bankowych i inne usługi księgowe. Sprawdź, w czym dokładnie możemy Ci pomóc.

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest zaawansowanym sposobem księgowania operacji finansowych. Obowiązek jej prowadzenia spoczywa na spółkach akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnych. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy również osób fizycznych, spółdzielni oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 2 miliony euro.

Księgowość uproszczona

Przychody osiągnięte przez Twoją firmę nie przekroczyły 2 milionów euro? W takim przypadku możesz prowadzić księgowość uproszczoną. Pod jej pojęciem kryją się trzy sposoby rozliczania się z urzędem skarbowym –  podatkowe książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

Sporządzanie sprawozdań i zestawień finansowych

Sporządzamy następujące dokumenty:

  • sprawozdania finansowe – również na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji,
  • pakiety finansowe na potrzeby konsolidacji, także w wersji angielskojęzycznej,
  • dodatkowe zestawienia finansowe na potrzeby zarządcze, także w wersji angielskojęzycznej.

Inne usługi księgowe

  • rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych,
  • ewidencje ryczałtowe,
  • doradztwo w dziedzinie rachunkowości,
  • opracowywanie zakładowych planów kont
  • księgowanie zaległości w księgach rachunkowych,
  • inne prace z zakresu rachunkowości.

 

mały księgowy